Verdier

Eksterne verdier

Personlig
Vi er de ansatte. Vi kjenner kundene våre.

Enkelt
Det vi tilbyr skal være forståelig, effektivt og enkelt i bruk.

Trygt
Kunden skal slippe bekymringer. Vi fikser det for dem.


Interne verdier

Ansvar
Vi passer på kundene og kollegaene våre, og gjør det lille ekstra når det trengs.

Samarbeid
Vi samarbeider med hverandre og kundene våre. Dette gjør det trygt og enkelt å være kunde hos oss.

Åpenhet
Vi er åpne om hva som skjer og hvorfor vi gjør det vi gjør. Denne åpenheten gjør det trygt å være kunde hos oss.

Forandring
Vi forandrer oss i tråd med kundenes, leverandørenes, samfunnets, ledelsens og eiernes krav og forventninger.