Logo

All bruk av logoer skal følge retningslinjene beskrevet her, og digitale originaler skal alltid benyttes. Kverneland Bils fokus på kvalitet skal også reflekteres gjennom måten vi fremstår i digitale og trykte flater.

Logofiler

Primærlogo

Som hovedregel skal primærlogo brukes i alle kontaktflater, både digitale flater og reklame- og profileringsmateriell. Unntaksvis kan logosymbol brukes alene der det ellers kommer frem at Kverneland Bil er avsender, for eksempel i sosiale medier, og på Kverneland Bils egne hjemmesider.

Fargealternativer

Logo i sort eller hvit brukes kun der fargelogoen ikke lar seg bruke (på grunn av bakgrunnsfarger eller tekniske begrensninger).

Avstand

Plasser logo med tilstrekkelig avstand til andre elementer (se definert friområde). Bruk størrelsen på «K» symbolet du benytter for å forsikre deg om at friområdet rundt logoen ikke er mindre enn den på alle fire sider, som vist over.

Logo med butikknavn

Butikknavn er stilt sammen med logo og brukes i lokal kommunikasjon. Vi ønsker å fremstå som et samlet nasjonal merkevare, og samtidig bygge på den lokale stoltheten og kjennskapen vi har i nærmiljøet.

Ordmerke

Der det av ulike grunner ikke passer med primærlogo kan ordmerket stå alene. Der navnet Kverneland Bil står som avsender er det viktig å benytte ordmerket, og ikke en annen skrifttype.

Symbol

Logosymbol brukes alene der det ellers kommer frem at Kverneland Bil er avsender, for eksempel i sosiale medier, og på Kverneland Bils egne hjemmesider.

Feil bruk

Slik som med all logo-bruk, skal digitale originaler benyttes. De skal ikke strekkes eller legges effekter på eller endres i fargene.